January 31, 2011

Penggunaan istilah usia geologi

Dalam penulisan laporan atau apa jua jenis penulisan berkaitan geologi, sudah semestinya kita perlu menggunakan istilah usia geologi. Istilah tersebut termasuklah seperti menetapkan usia fosil, usia pengenapan sedimen, usia unit-unit batuan/formasi-formasi batuan, peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku dalam sejarah geologi (e.g, BIF, P-T extinction, etc.) dan sebagainya. Kesilapan yang sering berlaku adalah seperti dalam penggunaan Perm / Bawah, Perm Awal / Akhir. Bila dan di mana istilah ini perlu digunakan?;

1. Apabila kita merujuk kepada usia batuan, usia fosil, usia pengenapan sedimen dan peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku dalam sejarah geologi, kita hendaklah menggunakan istilah Perm Awal /Akhir. Sebagai contoh, ammonoid berusia Induan Akhir (Trias Awal) telah ditemui di kawasan Aring, Kelantan.

2. Apabila kita merujuk kepada usia strata/unit/formasi batuan atau zon-zon biostratigrafi/kronostratigrafi, kita hendaklah menggunakan istilah Perm Bawah / Atas. Sebagai contoh, Formasi Semantan adalah dianggarkan berusia Trias Bawah hingga Trias Atas.

Oleh itu jika anda faham dengan kenyataan seperti di atas, anda mungkin sudah dapat membezakan ayat seperti berikut:

Sebanyak 13 taksa dinosaur yang berusia Hettanggian Akhir (Jura Awal) telah ditemui dalam strata batuan Batu pasir Mangking (Kumpulan Tembeling) yang berusia Jura Bawah- Kapur Atas oleh Ahmad Rosli Othman (2015).

- sharing is caring!