October 19, 2010

Turutan Bouma pada Singkapan Jengka, Pahang


Turutan Bouma bersaiz kecil dapat dicerap pada satu singkapan batuan enapan sedimen turbidit di Bandar Pusat Jengka, Pahang.

October 14, 2010

Skala Geologi 2010


Pembahagian skala masa geologi terkini yang diperakui oleh U.S. Geological Suvey Geologic Name Committee, 2010. Carta menunjukan kedudukkan kronostratigrafi dan unit-unit geokronologi. Sumber