October 14, 2010

Skala Geologi 2010


Pembahagian skala masa geologi terkini yang diperakui oleh U.S. Geological Suvey Geologic Name Committee, 2010. Carta menunjukan kedudukkan kronostratigrafi dan unit-unit geokronologi. Sumber

No comments: