November 12, 2008

Ketakselarasan Strata Triassik-Kuateneri, K. KraiSatu singkapan batuan yang mempamerkan ketakselarasan antara strata Triassik dan Kuateneri telah dicerap pada satu cerun potongan bukit di hadapan Dataran Peladang, Kuala Krai, Kelantan. Litologi strata Triassik terdiri daripada saling selang lapis batu lumpur putih dengan batu lumpur kelabu dengan jurus 040 miringan ke barat laut. Manakala strata Kuarteneri pula mewakili lapisan batu lumpur dengan beberapa lapisan berpebel yang mendatar. Klasta berpebel terdiri daripada kuartzit dan klasta bersaiz buntar juga boleh dicerap dalam lapisan tersebut. Lapisan berpebel dapat dicerap pada bahagian sentuhan ketakselarasan dan pada bahagian atas singkapan.

No comments: