June 1, 2009

Konglomerat Gunung Ayam, Gua Musang
Konglomerat Gunung Ayam banyak kedapatan di sekitar kaki bukit Gunung Ayam, Gua Musang dan mungkin menjadi basal kepada strata batuan Permian-Triassik. Klastanya terdiri daripada kuartza, syal, chert, kuarzit, volkanoklastik dan granit. Gunung Ayam adalah terbentuk dari permatang kuatza dan bukannya dibentuk oleh batuan konglomerat seperti yang disangka sebelum ini. Permatangnya mempunyai dinding yang hampir menegak ia adalah mungkin sebahagian dari batuan Zon Sutur Bentong-Raub.
No comments: