February 8, 2010

Bukit Batu Kapur Gua Bewah, Tasik Kenyir

Dari segi stratigrafi, Bukit batu kapur Bewah ini terletak di bahagian jaluran timur Semenanjung Malaysia yang berjulat usia Karbon hingga Permian. Batu kapur ini adalah sejajar dengan batu kapur Panching dan Mengapor dengan sedikit mengalami metamorfisme. Fosil Foraminifora sering dijumpai dalam batu kapur Bewah seperti Pseudofusulina, Pseudodoliolina, Parafusulina dan Blobivalvulina yang mencadangkan usia Permian tengah. Selain itu fosil gastropod dan bryozoa boleh ditemui pada permukaan batuan.

Gua-gua batu kapur ini juga dilaporkan menjadi penempatan awal masyarakat purba Zaman Neolitik di mana artifak peninggalan barang purba dan rangka-rangka manusia purba turut ditemui.

No comments: