December 6, 2010

Singkapan batuan di Bandar Gua Musang, Kelantan


Singkapan batuan baru di hadapan Ekobotani Gua Musang yang mempamerkan turutan batuan berargilit dilapisi oleh batuan berkarbonat. Singkapan batuan terletak dalam Formasi Gua Musang. Klik gambar untuk pembesaran.


Sentuhan batu kapur (kiri) dengan batu pasir berfeldspar. Sentuhan batuan sebegini sering mempunyai lapisan kaya fosil seperti yang terdapat di Gua Panjang dekat sempadan Kelantan-Pahang. Fosil yang terkandung di dalamnya selalunya adalah penting terhadap penentuan batas Trias-Perm. Sebagai rekod, fosil Trias bivalvia (Claraia) dan ammonoid berusia Induan (tahap Greibashian) serta brakiopod berusia Perm Akhir telah direkodkan di kawasan berhampiran.Singkapan batu lodak terlaminasi.Sentuhan batuan antara syal berkabon (gelap) dan batu lumpur (cerah) dengan batu lodak terlaminasi (merah).


Hanya fosil bivalvia yang tidak dikenali ditemui pada satah-satah perlapisan batu lodak terlaminasi. Apa yang menariknya terhadap singkapan batuan sebegini adalah untuk mencari lapisan yang mempunyai brakiopod Leptodus yang dirujuk kepada Syal Leptodus (Mid Permian- late Early Permian).


Singkapan batu pasir (atas) yang melapisi batu pasir berfeldspar yang kemudiannya melapisi batu kapur.


Antara jujukan batu kapur yang dapat dilihat di sepanjang jalanraya menghala ke Gua Musang.


Struktur 'kulit harimau' dan stylolitik adalah di antara struktur yang dipamerkan pada permukaan batu kapur.


Batu kapur mempamerkan sruktur perlapisan yang selari (keselarasan) dengan perlapisan batuan berargilit yang melapisinya; menandakan perubahan kandungan bahan sedimen ke dalam lembangan akibat perubahan persekitaran enapan.

No comments: