October 30, 2008

Fasies Terkacau (Melange Raub), LojingSingkapan fasies terkacau atau olistostrom ini boleh ditemui di KM 54 jalanraya yang menghubungkan C.Highlands ke K.Betis, Gua Musang. Singkapan yang sama boleh ditemui di Bandar Bentong dan merupakan sebahagian dari Melange Raub. Facies ini mengandungi himpunan berbagai bentuk klasta dan blok batuan yang terdiri dari berbagai jenis batuan seperti syal bertuff, batu pasir bertuf, kalsilutit dan batu lodak dalam berbagai saiz dari beberapa mm ke m diameternya. Matriknya adalah terdiri daripada syal kelabu ke kelabu kemerahan. Bagi klasta yang memanjang, ia didapati selari dengan satah perlapisan. Klasta-klata atau blok-blok batuan yang berbagai saiz dan bentuk yang tertempel dalam matrik batu lumpur/syal menunjukkan bahawa pengenapan adalah tidak jauh dari puncanya. Fasies ini terbentuk hasil pergerakan jasad cerun yang berskala besar dan terenap sebagai talus di bahagian cenuram marin kuno.

Ia juga adalah sebahagian dari Zon Suture Bentong-Raub yang memanjang dari Tomo, selatan Thailand yang melalui Lojing, Bentong dan Raub sterusnya hingga ke timur bandar Melaka. Ia berkesinambungan lagi merentasi Selat Melaka hingga ke Bengkalis Depression di Sumatra Tengah. Zon ini mencapai kelebaran sehingga 13km yang mengandungi rijang, serpentinit, melange (olistostrom) dan syis kuartza-mika yang berusia Devonian.

Antara fosil yang boleh ditemui dalam klasta-klastanya adalah seperti berikut:

  • Konodon berusia Permian dan awal Triassik- Neospthodus cristagalli, Neostreptognathodus sp. dan Neogondolella sp. (Klasta batu kapur)
  • Fusulinit berusia awal Permian- Schwagerina sp., Pseudosschwagerina sp. dan Parafusulina sp. (Klasta batu kapur)
  • Brakiopod berusia Karbon Bawah- Eomarginifera tenuis dan Punctospirifer pahangensis.

No comments: