October 30, 2008

Fosil Brakiopod dari Sg. Itau, Langkawi


Fosil brakiopod Spirelytha petaliformis (Pavlova) ditemui di Kg. Sg. Itau, Langkawi dalam Formasi Singa. Menurut Dr. Mohd Shafeea Leman 2003, genus ini mendominasi himpunan brakiopod di kawasan tersebut dan dikorelasikan dengan fauna brakiopod di Kilim dan Ko Muk di Thailand. Himpunan brakiopod ini diletakkan pada bahagian atas Zon himpunan Arctitreta-Bandoproductus yang berusia Permian Awal iaitu kira-kira 294-284 juta tahun lampau.

No comments: