March 3, 2009

Lapisan berpebel, Tringkap, C. HighlandsLapisan yang mempunyai klasta granit bersaiz pebel di atas tanah sisa granit ini boleh diperhatikan di Tringkap, Cameroon Highlands. Tidak dapat dipastikan samada lapisan ini adalah enapan sedimen atau hasil dari sisa xenolith dalam batuan granit.

No comments: